Hrajeme si se solární stavebnicí - Gymnázium Bruntál

Roboti na dnu otevřených dveří Gymnázia Benešov

YouTube Preview Image

Robot Mindstorms MAT21 – Michal Ostravský ze ZŠ Haškova Uničov

YouTube Preview Image

Robonaut – Hvězdárna Mladá Boleslav

2. místo v soutěži MAT21 o nejlepší foto/video příběh.
Gratulujeme !

YouTube Preview Image

Hrajeme si se solární stavebnicí – Gymnázium Bruntál

1. místo v soutěži MAT21 o nejlepší foto/video příběh.
Gratulujeme !

YouTube Preview Image

 

Rozhovor s Janou Moravskou na mezinárodním veletrhu Amper 2014 v Brně

Svět se točí nejen kolem energií, peněz, ale i krásných žen a materiálů. Minimálně dva z uvedených faktorů na jednom místě se sešly v rámci živého vysílání z mezinárodního veletrhu Amper 2014 v Brně. V rámci vizionářského projektu mého kamaráda Miroslava Minaříka z Elektrika.TV a snahy o odborné zpravodajštví, resp. odbornou televizi, jsem se ve studiu Amper fóra sešel s Janou Moravskou, koordinátorkou projektu Materiály pro 21. století. Z rozhovoru zjistíte jaké jsou cíle projektu a další zajímavé informace.

YouTube Preview Image

Rozhovor s Milanem Řípou na mezinárodním veletrhu Amper v Brně

V rámci společného projektu Elektrika.tv a časopisu All for Power (a dalších partnerů) na mezinárodním veletrhu Amper v Brně (www.amper.cz) přivítal šéfredaktor časopisu All for Power ve studiu Amper Fora Milana Řípu z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Téma rozovoru bylo jasné – termojaderná fúze a projekt ITER. V rámci rozhovoru zjistíte v jakém stádiu nyní projekt ITER je, jak a čím se na projektu podílejí čeští výzkumníci a české výrobní firmy, krátce pohovořil o projektu Materiály pro 21. století. Přímo v televizním studiu pak představil unikátní model tokamaku ITER.

YouTube Preview Image

5.12.2013: Projekt MAT 21 poprvé v Českém rozhlase: Redaktor Jan Burda zpovídal Milana Řípu na téma řízená termojaderná fúze v pořadu Leonardo.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: Český rozhlas: Milan Řípa Termojaderná fúze.

 

7.11.2013: Exkurze Landek – Gymnázium Olomouc-Hejčín

YouTube Preview Image

 

7.11.2013: Exkurze – Návštěvní dny — Vítkovice-výzkum a vývoj — technické aplikace a.s.- Gymnázium Olomouc-Hejčín

YouTube Preview Image

 

13.9.2013: Exkurze Tokamak – Gymnázium Olomouc-Hejčín

YouTube Preview Image

 

 Nová videa projektu MAT21 z oblasti Termojaderné fúze, Výzkumu kosmu a Materiálového výzkumu:

Termojaderná fúze

S jadernou fúzí nebudeme v nouzi

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi, která je perspektivním kandidátem na “globální energetický zdroj tohoto tisíciletí” z hlediska provozní bezpečnosti, vlivu na životní prostředí a s přijatelnou ekonomikou.

YouTube Preview Image

 

Luboš Perek

Projekt “Materiály pro nové tisíciletí” je zaměřen na popularizaci vědy a výzkum, mimo jiné v oblasti výzkumu kosmu. Docent Luboš Perek zasvětil astronomii a kosmonautice celý svůj život. Pojďme si představit jeho práci.

YouTube Preview Image

 

COMPASS = 0,1 ITER

V České republice je historie výzkumu řízené termojaderné fúze, coby nejperspektivnějšího zdroje energie, historií Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. i proto se na tuto oblast zaměřuje projekt MAT21. Univerzitní vzdělání v oboru termojaderné fúze poskytne Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, praktické zkušenosti pak tokamak COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu nebo dokonce největší mezinárodní tokamak ITER, který se staví ve Francii. Nejdražší vědecko-technický projekt na zemi – tokamak ITER – by měl potvrdit očekávání vědců vkládáme do řízené termojaderné fúze.

YouTube Preview Image

 

Teploměr pro 50 miliónů stupňů

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Hustota a teplota elektronů v plazmatu – mediu pro termojadernou fúzi – se měří pomocí Thomsonova rozptylu laserového světla na elektronech plazmatu, zde na tokamaku COMPASS.
YouTube Preview Image

 

Termojaderná fúze potřebuje teplo

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projetu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Na fúzní teploty se plazma ohřívá nejprve průchodem elektrického proudu zhruba do 50 milionů stupňů a na termojaderné teploty cca 200 milionů stupňů doohřívá dodatečnými ohřevy pomoci mikrovln a/nebo energetickými neutrálními částicemi. Tokamak COMPASS v ÚFP AV ČR používá druhý typ – rychlé neutrální atomy. Teplota plazmatu v tokamaku COMPASS před dodatečným ohřevem je cca 10 milionů stupňů, a očekáváme zvýšení až na 30 milionů stupňů při použití svazku neutrálních částic.

YouTube Preview Image

 

Povrch, který vidí slunce

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Studium povrchového plazmatu v tokamaku přineslo ÚFP úspěchy v minulosti a nová diagnostická zařízení, nadšený mladý tým kolem tokamaku COMPASS má nakročeno v tradici pokračovat. Reciproká sonda je, když…
YouTube Preview Image

 

Termojaderný GOLEM

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Málokterá univerzita na světě vzdělává studenty, jak na štěpném, tak na fúzním “reaktoru” – navíc ovládaném z mobilního telefonu z kteréhokoli místa na zeměkouli, jako tomu je na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v případě tokamaku GOLEM.
YouTube Preview Image

 

František Žáček – Život v termojaderné fúzi

Publicista, vysokoškolský pedagog, mezinárodně uznávaný odborník, sportovec a především nesmírně skromný člověk – František Žáček. Žáček zasvětil svůj život fúzi a ta ho nezklamala: od niterných počátku fúze v České republice se dočkal stavby mezinárodního gigantu – tokamaku ITER. Zkušenosti Žáček získával i předával v ústavech zabývajících se termojaderným výzkumem po celém světě. Je spolunositelem Ceny kolegia fyziky ČSAV (1970), dvou Cen ČSAV (1973, 1992) a Prémie českého Literárního fondu za nejlepší knihu  s fyzikální tématikou (1981). František Žáček téměř dvacet let vedl Oddělení tokamak v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, který je partnerem projektu Materiály pro nové tisíciletí.
YouTube Preview Image

 

Oleg Alexandrovič Lavrentěv – Utajený génius

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Suverénně nejlepším zařízením na světě pro výzkum fúze je ruský tokamak. U zrodu tokamaku stáli A. D: Sacharov a I. J. Tamm, které neinspiroval nikdo jiný než Oleg Alexandrovič Lavrentěv – člověk, který nikdy neopustil svoji ideu a zůstal věren svému srdci!
YouTube Preview Image

 

 Výzkum kosmu

 Kosmonautika pro všechny

Česká kosmická kancelář inspiruje, motivuje a podporuje mladé lidi při zvyšování jejich gramotnosti v moderní vědě a nových technologiích. Projekt Materiály pro nové tisíciletí si klade za cíl popularizaci vědy a výzkumu, mimo jiné i v oblasti výzkumu kosmu. Propojení České kosmické kanceláře a projektu MAT21 umožňuje mladým českým zájemcům o vědu hledat cestu k naplnění jejich cílů.
YouTube Preview Image

 

Mise X – Trénuj jako kosmonaut

Celosvětový vzdělávací program Mixe-X: Trénuj jako kosmonaut přibližuje dětem přípravu kosmonautů na jejich náročnou práci ve vesmíru. I projekt Materiály pro nové tisíciletí se ve svých aktivitách snaží ukázat rozmanitost, náročnost a zajímavost činnosti psojených s vesmírným bádáním.
YouTube Preview Image

 

CANSAT – Studentský satelit v plechovce

Studentský satelit v plechovce od limonády učí středoškoláky, jak připravit projekt, který by mohl obstát v konkurenci skutečných vědeckých minidružic. I ve studentských satelitech se již používají nové moderní materiály – Materiály pro nové tisíciletí.
YouTube Preview Image

 

Vývoj malého satelitu na ČVUT v Praze

Stavbu českého CubeSatu se vydal MAT21 mapovat na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. CubeSat je cenově dostupný satelit stavěný studenty, který v objemu 1 litr obsahuje vše potřebné pro správnou orientaci, napájení a radiovou komunikaci včetně miniaturních palubních senzorů a barevné kamery.
YouTube Preview Image

 

Výzkum procesu v kosmickém prostoru

Významným pracovištěm zabývajícím se výzkumem kosmického prostoru je Katedra povrchů a plazmatu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, i zde pátral projekt MAT21, jak nám laboratorní experimenty a přístroje vysílané do kosmu pomáhají v pochopení různých fizikálních procesů.
YouTube Preview Image

 

Vlny v ionosféře a magnetosféře Země

Ústav fyziky atmosféry AV ČR je významným pracovištěm zabývajícím se výzkumem běžných jevů v atmosféře, též však procesů probíhajících v kosmickém prostoru, jak se díky projektu MAT21 dozvíte.
YouTube Preview Image

 

Zdeněk Němeček

Profesor Zdeněk Němeček z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se celou svoji kariéru věnuje vědě a vývoji družicových přístrojů, které pomáhají pochopit sluneční vítr, jeho vliv na zemskou magnetosféru a další procesy odehrávající se v meziplanetárním prostoru. Pojďme se v rámci projektu MAT21 představit jeho práci.
YouTube Preview Image

 

Materiálový výzkum

Cesta za dobrodružstvím nanosvěta

Pojďme se společně s projektem MAT21 podívat, co je tam dole, kam pouhým okem nedohlédneme. A ukážeme si, jak můžeme pomocí nanotechnologií manipulovat s atomy a molekulami a vytvářet tak nové materiály, které se v přírodě nevyskytují a které nám přinesou užitek v mnoha oblastech života, přes nové konstrukční materiály až po nové elektronické prvky.

YouTube Preview Image

 

Na velikosti záleží

Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty UJEP je vybaveno celou řadou kvalitních přístrojů pro analýzu nanomateriálů, z nichž některé jsou unikátní a v ČR zatím ojedinělé. Po tom, jak na velikost záleží, jak výrazně se mění vlastnosti materiálů, když jejich rozměry klesají až do nanoměřítka, zde pátral projekt MAT21.
YouTube Preview Image

Plazma pro budoucnost

Renomovaným pracovištěm zabývajícím se výzkumem tenkých vrstev a nanomateriálů vytvářených v plazmatu je Katedra fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Co je plazma a jak ji využít ve vývoji nových materiálů a struktur se zajímal projekt MAT21.
YouTube Preview Image

Mohou nanočástice odhalit nebezpečné molekuly

Katedra biologie přírodovědecké fakulty UJEP se zabývá vývojem nových typů nanočástic a biosensorů, které napomohou odhalit nebezpečné molekuly v lidském těle. Díky projektu MAT21 můžete nahlédnout, jak jsou tyto biosensory a nanočástice vytvářeny a jaké mají vlastnosti.
YouTube Preview Image

 

Počítačové modelování výroby nanovláken

Jediným pracovištěm v České republice zabývajícím se aplikacemi molekulárních simulací je Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. O počítačové modelování výroby nanovláken se zajímal i projekt MAT21.
YouTube Preview Image

 

Cesta do světa dokonalé harmonie krystalových struktur

Profesorka Čapková se po celou svoji kariéru zabývá strukturou látek na atomární a molekulární úrovni. V 90. letech působila na Univerzitě v Amsterdamu ve špičkové laboratoři profesora Schenka, kde se seznámila s tehdy novou metodou počítačového modelování ve vývoji nových materiálů. Tuto metodu pak zavedla na MFFUK a VŠB-TU Ostrava, kde vedla vysokoškolský ústav Centrum nanotechnologií. Tam také rozvinula problematiku přípravy a charakterizace nanomateriálů pro širokou škálu praktických aplikací od léčiv přes antibakteriální a samočistící nanomateriály až po optoelektronické funkční jednotky. Od roku 2011 rozvíjí nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Díky projektu MAT21 nám umožní nahlédnout do světa krystalových struktur a ocenit tak nejen jejich význam pro nové materiály, ale i jejich krásu, která je inspirující i pro výtvarné umělce, například slavného holandského malíře Eschera.
YouTube Preview Image

Vědecko technický park – snoubení tradice a inovace

Vědecko-technické parky (VTP) zastávají významnou roli při rozvíjení technických poznatků získaných výzkumem a vývojem a jejich implementaci do praxe. Společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., která realizuje projekt MAT21 na řadě výzkumných a inovačních projektů v úzké spolupráci s Vědecko-technickým parkem VÚK Panenské Břežany.

YouTube Preview Image

 

22.4.2013: Milan Řípa – Od Slunce k tokamaku a zpět

Workshop Jaderná energie a vesmír, který se konal 23. února 2012 v Hvězdárně a planetáriu Brno.

YouTube Preview Image

 

22.4.2013: Fusion Energy Production by Deuterium Particle Injection

Spojení umění a vědy občas překvapí. Ludwig van Beethoven určitě netušil, že jeho Coriolanova ouvertura, kterou napsal v roce 1807 pro divadelní tragedii Heinricha Josepha von Collina podmaluje dílo nanejvýš moderní a totiž animaci dodatečného ohřevu plazmatu tokamaku ITER pomocí vstřiku energetických neutrálních částic. Animovaný snímek je z dílny Národního centra pro počítačovou vědu, které se nachází v Národní laboratoři v Oak Ridge. Nu a aby všem překvapením nebyl konec, pak Beethovenův opus č. 62 interpretoval Český národní symfonický orchestr.

Tokamak ITER staví ITER organization na jihu Francie v oblasti Cadarache. ITER organization sdružuje sedm partnerů – Evropskou unii, Rusko, USA, Čínu, Indii, Jižní Koreu a Japonsko. Očekává se, že první experimenty s reaktorem započnou v roce 2020.

YouTube Preview Image