Příspěvky a články

Tohle se nemělo stát – zajímavý příběh od Martina Repčíka

Byla jednou jedna singularita. Jednalo se o nesmírně hmotný a hustý bod ve kterém se vyvinul enormní tlak, jaký si člověk nedokáže ani představit. A pak se to stalo. Naše ubohá singularita už to napětí nevydržela a vybuchla v takzvaný Velký třesk. Uvolnilo se ohromné množství energie, a tento okamžik se tedy označuje jako vznik našeho vesmíru. Spolu s vesmírem vznikly i subatomární částice. A já budu vypravovat příběh dvou z nich.

Jak už jsem řekl, při vzniku vesmíru vznikly i maličkaté částice, konkrétně protony a elektrony. Jak už napovídají jejich elektrické náboje, byl proton kladný jak nábojem, tak i povahou a elektron naproti tomu záporný se zápornou povahou. A tady začíná náš příběh.

„Dostal jsem geniální nápad. Donutím všechny kladně nabité částice obíhat kolem nás, záporně nabitých,“ promlouval sám k sobě záškodník Elektron. Ještě téhož dne záškodník Elektron vtrhl do pracovny profesora Protona a řekl mu svůj plán: „Donutím vás, všechny kladně nabité částice, obíhat kolem nás, záporně nabitých.“ „To nemůžeš! Vznikla by antihmota, která anihiluje s normální hmotou, což způsobí obrovský výbuch,“ zvolal mnohem chytřejší profesor Proton. „To nemůže být pravda! Jen se mě snažíš zastrašit,“ odvětil Elektron. „ Když myslíš… Jestli na tom stále trváš, budu tě muset polapit svou 1800 x větší přitažlivou silou,“ odpověděl profesor Proton. „To neuděláš! Neeeeeeeeeeee!“ zařval záškodník Elektron.

Toto byla poslední slova Elektronu před tím, než byl polapen. Tím, že proton polapil elektron, který teď musí obíhat kolem něj, vznikl prvek známý jako vodík. Je to nejjednodušší prvek ve vesmíru. Má jen jeden proton, elektron a na rozdíl od jeho izotopů a jiných prvků mu chybí neutron v jádře.Ale mohlo tomu být úplně jinak, pokud bychom měli jiné fyzikální zákony…

Martin Repčík, IV.A8
Gymnázium, Olomouc – Hejčín
Klub malých debrujárů

 

Pochvala exkurze v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Mnohokráte děkujeme za nevšední žážitek, kterého se nám v pátek 20. 9. 2013 dostalo v podobě exkurze v Ústavu plazmatu a na tokamaku Compass. Všichni průvodci dokázali velmi pěkně podat výklad o dané problematice a žáci si tak odnesli spoustu zajímavých informací (Žáky nejvíce zaujal svým podáním doktorant Filip Janky). Již se těšíme na další exkurzi do Vítkovic. Ještě jednou velký dík!

Se srdečným pozdravem Gymnázium Olomouc-Hejčín.

 

Stavebnice tokamaku na stránkách European Fusion Development Agreement

European Fusion Development Agreement – stavebnice tokamak, 5.8.2013

Prestižní, ne-li nejprestižnější fúzní stránky v Evropě, zveřejinily Snímek týdne, kterým je stavebnice tokamaku projektu MAT21.

European Fusion Development Agreement

 

Časopis MAT21 v evropském fúzním časopise Fusion in Europe

On-line časopis Fusion in Europe – článek o časopisu MAT21, 15.7.2013

Přečtěte si zajímavý článek, ve kterém autor hovoří o českém časopise MAT21 a o projektu Materiály pro nové tisíciletí jako takovém.

 

Astronomický ústav ocenil práci kroužku na 1.ZŠ Kadaň

Kadaňské noviny 11. číslo, 24.5.2013, strana 8

Kroužek astronomie působící na 1.ZŠ Kadaň převzal ceny za úspěch v celorepublikové astronomické soutěži vyhlášené k 50. výročí založení evropské jižní observatoře ESO.

 

Projektové zážitky: Planetárium v Brně

Článek Hedviky Benešové (Gymnázium Olomouc) o návštěvě planetária v Brně, která se konala 27.2.2013.

 

Žáci Gymnázia Teplice navštívili Ústav fyziky plazmatu AV ČR

RNDr. Zdeněk BERGMAN

26.05.2013 19:29:00 Gymnázium Teplice

V pátek 24. května  2013 využilo 29 studentů naší školy nabídky Ústavu fyziky plazmatu AV ČR zúčastnit se návštěvního dne přímo na pracovištích ústavu. Nejprve studenty čekala přednáška o problematice termojaderné fúze. Pak už se seznamovali s prací vědců, především z oddělení materiálového inženýrství, kde se vyvíjejí a testují zcela nové materiály.

Při prohlídce asi nejvíce studenty zaujala práce s elektronovým mikroskopem. Záběry na struktury některých látek byly opravdu úchvatné. Vrcholem naší návštěvy byla exkurze na tokamak Compass, kde zrovna probíhaly testy fúze. Přestože spousta pojmů byla pro některé studenty zcela nová a poměrně i těžká na pochopení, studentům se tato exkurze líbila a určitě si udělali představu o moderní vědě a práci vědců. Návštěvní den se konal v rámci projektu MAT 21 pro náš školní vědeckotechnický kroužek.

E. Mojžišová

 

 

Všechovičtí žáci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně

Přesně takto začíná článek,  který sepsala děvčata ze Základní školy Všechovice po své návštěvě Hvězdárny a planetária v Brně dne 12.2.2013.

Níže si můžete přečíst celý článek, který byl publikován v místních Všechovických novinách.