Partneři

VÍTKOVICE – VÝZKUM A VÝVOJ – TECHNICKÉ APLIKACE, a.s.
Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava
email: reznar@vitkovice.net
tel.: +420 602 234 245
www.vitkovice.net
 

Společnost navazuje na tradice Výzkumného ústavu strojírenského a metalurgického z r. 1946, v současné podobě vznikla v r. 2008. Zaměřuje se především na výzkumně vývojovou činnost v oblasti aplikací nových poznatků vývoje a výroby nových materiálů. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku magneticky měkkých materiálů, které jsou využívány zejména v oblasti elektronové mikroskopie, průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby Ni slitin pro náročné využití v oblasti tváření oceli, výzkum a vývoj zápustkové oceli se zvýšenou odolností proti oděru a plastické deformaci. Disponuje špičkovým laboratorním a měřícím zařízením pro elektronovou mikroskopii, mechanické a metalurgické zkoušky. Je držitelem certifikátu ISO 9001:2010 na oblast výzkumu a vývoje.

ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ (Czech Space Office, CSO)                                                                         
Prvního pluku 17, 186 00 Praha 8-Karlín
e-mail: info@czechspace.cz, halousek@czechspace.cz
tel.: +420 224 918 288, +420 602 153 564
www.czechspace.cz
 

Je nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice. Šíří povědomí o tomto průřezovém vědeckotechnickém oboru mezi odbornou i laickou veřejností, pracuje na propagacia podpoře využívání aplikací a přínosů kosmických technologií v České republice a vydává informační materiály o českých kosmických projektech a jejich výsledcích. Poskytuje odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště, zpracovává analýzy a studie o projektových příležitostech a zapojení českých pracovišť do kosmických programů a projektů. Organizuje školení, semináře, vzdělávací a osvětové akce pro odbornou i nejširší laickou veřejnost, pro školy i univerzity.

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i.     
(Institute of Plasma Physics Academy of  Sciences of the Czech Republic, v.v.i.; IPP AS CR, v.v.i.)
Za Slovankou 1782/3, 182 00, Praha 8
Milan Řípa, koordinátor MAT21, e-mail: ripa@ipp.cas.cz
tel.: +420 266 052 052, +420 286 890 450
www.ipp.cas.cz

Nosnou tématikou ústavu je termojaderná fúze, jejíž výzkum v ČR koordinuje. ÚFP provozuje moderní tokamak COMPASS. K zajímavým výsledkům patří lytotriptor – bezoperační drtič ledvinových kamenů. Ústav se zabývá likvidací choroboplodných zárodků v kapalině pomocí elektrických výbojů, nanáší kovové a keramické vrstvy, vytváří nové materiály a hořlavý plyn syngas pomocí plazmatronu. V Turnově navrhuje a vyrábí ultrapřesnou a speciální optiku. Laboratoř PALS, provozovaná společně s Fyzikálním ústavem, používá jeden z největších laserových systému v Evropě. Řada zaměstnanců ústavu přednáší na vysokých školách. Na půdě ústavu vznikají diplomové a disertační práce. ÚFP své výsledky popularizuje přednáškami, články, rozhovory, překládá a vydává vědeckopopulární knížky.

 
ASISTENČNÍ CENTRUM, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most
Miloš Soukup, koordinátor MAT 21, email:soukup@asistencnicentrum.cz
tel./fax: +420 476 105 88, mobil: +420 775 650 738
www.asistencnicentrum.cz                                                  

Již od roku 1996 se aktivně zabýváme problematikou strategického, ekonomického, dotačního a marketingového poradenství pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol i neziskové sféry. V současné době je naší prioritou podpora rozvoje výzkumu, vývoje a inovací. V této oblasti zajišťujeme zejména odborné poradenské služby a zpracování projektových žádostí o finanční podporu projektů zaměřených na zavádění inovací procesů a produktů do výrobní praxe, vybudování infrastruktur pro VaVaI, výstavby výzkumných, návštěvnických a science center pro propagaci a popularizaci VaV, vybudování infrastruktur VŠ pro výuku spojenou s výzkumem a vzniku a rozvoje center transferu technologií apod. Aktivně podporujeme také zájem žáků ZŠ i studentů SŠ o technické obory.